Stefanus houdt van Jezus

‹ Terug naar overzicht
Geplaatst op:
Stefanus, de eerste martelaar. Met zijn levensgeschiedenis kun je christenvervolging illustreren. De reden voor zijn dood is dat hij diaken is, verkondiger aan achtergestelde weduwen in daad en woord. Juist dat willen we op 3 juli doorgeven.

Door ds. Dick Westerneng, hoofdredacteur Vertel Het Maar

Het thema bij Handelingen 6 en 7 luidt dit keer: vervolgd omdat je Jezus volgt. Het gaat niet om het martelaarschap op zich, maar om de gevolgen van het trouw dienen van Christus. Je kunt en wilt je niet aan zijn opdracht onttrekken. Je gaat in zijn spoor. De toelichting waarmee de bijbelverhalen en verwerkingen zijn gemaakt is deze: ‘In Jeruzalem ontstaat er een grote christelijke gemeente. Steeds meer mensen willen bij Jezus en de kerk horen. Dat levert ook problemen op. Sommige arme vrouwen worden niet goed geholpen. De apostelen hebben daar geen tijd voor. Ze stellen wijze mannen aan om dat te doen. Stefanus is een van hen. Juist Stefanus wordt gevangengenomen. Omdat hij bij het helpen vertelt over Jezus Christus. Omdat hij Hem volgt in heel zijn leven. De Joodse leiders klagen hem aan en vervolgen hem. Ze wordt Stefanus de eerste die gedood wordt omdat hij gelooft. Nog steeds worden christenen dwarsgezeten, soms gevangengezet en vermoord. Wie Jezus volgt, wordt soms vervolgd.’
Voor de onderbouw verzwijgen we de dood van Stefanus niet, maar verkondigen we zijn diakenschap. Het evangelie van de levende Heer en zorg voor elkaar zijn onlosmakelijk verbonden. Het verhaal van Ineke Fröling:

Inleiding

Michiel, Joris en Irene zitten aan tafel, met papa en mama. Het is zondag. Op zondag eten ze altijd eerst soep en dan ander warm eten. ‘O’, roept Jori, ‘vandaag is het soep met balletjes, mmm ik lust er wel tien!’  ‘Ja, ja’, zegt papa, ‘dat willen we allemaal wel, we gaan eerlijk verdelen, zo hoort het. Het kan niet gezellig zijn aan tafel, als er iemand één balletje in de soep heeft en de ander veel meer.’ En zo gebeurt het ook, iedereen krijgt evenveel balletjes in de soep en smult ervan. (Praat er met de kinderen over. Herkennen ze dit, wie heeft dit ook wel eens meegemaakt?)

Bijbelvertelling Stefanus

Weet je waar het ook niet altijd gezellig is aan tafel? Dat is in Jeruzalem. Daar wonen de vrienden van Jezus met nog veel meer mensen. Steeds meer mensen zijn in Jezus gaan geloven en willen er ook bij horen. Dat is natuurlijk fijn. De vrienden van Jezus proberen het voor iedereen gezellig en fijn te maken. De mensen daar zijn verschillend, ze zien er verschillend uit en spreken ook een verschillende taal. En het gebeurt steeds vaker dat er ruzie is.
‘Zij heeft meer brood gekregen dan ik’, roept er iemand. ’Nee, niet waar’, roept een ander, ‘je hebt zelf veel meer.’ Er is ruzie over het eten. En dat gebeurt steeds vaker.
‘Zo kan het niet langer’, zeggen de vrienden van Jezus tegen elkaar. ‘Zo is het nooit meer gezellig tijdens het eten, iedere dag is er ruzie.’
Iedereen moet natuurlijk evenveel te eten krijgen. Het maakt niet uit hoe je eruit ziet of welke taal je praat.
De vrienden van Jezus hebben zelf geen tijd om hierop te letten en daarom hebben ze een plan bedacht. Ze kiezen zeven wijze mannen uit, zeven mannen die ook vertellen over Jezus en bidden met de mensen. Zij kunnen opletten dat het eten eerlijk verdeeld wordt.
En zo gebeurt het. Zeven mannen gaan erop letten dat iedereen evenveel te eten krijgt. Stefanus ook. Hij woont ook in Jeruzalem, hij houdt van Jezus en vertelt de mensen over Jezus. Hij wil ook graag zorgen dat het goed gaat en de mensen gezellig met elkaar aan tafel kunnen gaan zonder geruzie. ‘Mensen’, zegt Stefanus, ‘luister! Jezus houdt van jullie allemaal, Hij wil dat je voor elkaar zorgt en elkaar helpt. En ook dat je alles eerlijk verdeelt. Ik ga met jullie bidden, voordat we gaan eten. Ik ga ook zorgen dat al dat lekkere eten eerlijk verdeeld wordt. Zo zou Jezus dat ook gedaan hebben.’ Wat fijn dat Stefanus dit doet, en wat fijn dat ook die andere zes mannen dat doen. Zo gaat het goed.

Werk goed doen

Stefanus doet zijn werk goed. Soms mag hij van God ook een wonder doen, net als Jezus dat deed. Iemand die heel ziek wordt opeens beter. Niet iedereen vindt dat fijn en goed. Er zijn mensen die daarom kwaad gaan spreken over Stefanus, ze vertellen dingen over hem die niet waar zijn.
En zo gebeurt het op een dag dat Stefanus gevangengenomen wordt en niet meer bij de mensen kan zijn om ze te helpen. Stefanus gaat dood en dat is heel erg verdrietig. De mensen die kwade dingen over Stefanus vertelden vinden het niet erg dat dit gebeurd is. Maar de andere mensen wel. Wij weten dat Jezus sterker is dan de dood en dat ook Stefanus bij God in de hemel mag wonen.
Zo zijn er nog steeds mensen die over Jezus willen vertellen, dat horen wij ook als we op zondag naar de kerk gaan. Gelukkig dat dat kan en mag. In ons land is het veilig om over Jezus te praten. Laten we proberen te doen wat Jezus vertelde: Zorg voor elkaar, verdeel alles eerlijk, dan is het fijn.