Privacystatement

BDUvakmedia respecteert de privacy van de personen die gebruik maken van de diensten op de BDU-websites. BDUvakmedia draagt ervoor zorg dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens vertrouwelijk zal worden behandeld en op een wijze die niet onverenigbaar is met de doeleinden die in deze Privacystatement zijn omschreven.
BDUvakmedia kan de verstrekte gegevens, indien je daarvoor toestemming hebt gegeven, gebruiken om je aanbiedingen van haarzelf of van derden, al dan niet middels een externe opdrachtnemer, te doen.

Klik hier voor het uitgebreide privacystatement van de Koninklijke BDU.