Samen leven in vrijheid

‹ Terug naar overzicht
Geplaatst op:
Op weg naar Pinksteren lezen we de eerste brief van Petrus. Hij schrijft die om christenen van verschillende gemeenten in Klein-Azië te bemoedigen. Ze worden vervolgd door de overheid, maar ook uitgestoten door hun familie. Petrus spoort hen aan het lijden te aanvaarden en geduldig te dragen, daarbij in het geloof te volharden en te zien op Christus als enige hoop tot redding.

Door ds. Dick Westerneng, hoofdredacteur Vertel Het Maar

Bij Vertel Het Maar willen we over de hele Bijbel vertellen. Niet alleen de verhalende gedeelten, maar ook de  abstracte. Voor kinderen tot tien jaar is het een uitdaging dat begrijpelijk te doen. Je kunt een verhaal vertellen dat hetzelfde thema heeft als de verzen uit de brief. Een andere mogelijkheid is het thema zichtbaar en voelbaar te maken en de boodschap van het bijbelgedeelte te beperken tot één aspect ervan. In de komende weken gebruiken we beide methodes.

Leven voor God

Op 16 april is de boodschap dat christenen moeten blijven geloven in hun Heer. Hij is heilig en vraagt ons daarom heilig te zijn (vs. 16). Dat betekent: zoveel respect hebben voor God, dat je iedere dag opnieuw doet wat Hij zegt in zijn Woord en zuiver leeft.
Aan de jongste kinderen vragen we of er dingen zijn die ze elke dag doen? (wassen, aankleden, eten, drinken, tandenpoetsen, naar bed gaan). En waarom je elke dag eet (groeien, naar school en spelen). Waarom je je wast  (anders ga je stinken). Doen ze deze dingen uit zichzelf of moet het van ouders of de juf? Petrus schrijft in zijn brief aan andere gelovigen: vergeet niet elke dag ook aan God te denken. Door een bijbelverhaal, bidden of een lied. Bedank Hem dat Hij van je houdt en voor je zorgt. En probeer alles zo te doen dat God dat fijn vindt.
Zelfs voor de bovenbouw is er een voorbeeld: een waterzuiveringsinstallatie, waarin door filters allerlei stoffen uit het water worden gehaald, zodat het drinkbaar is.

Samen kerk

Een week later ontdekken de kinderen dat  gelovigen elkaar nodig hebben om God te kennen en voor Hem te leven. Petrus omschrijft dat als het bouwen van een tempel voor God. Jezus is het fundament waarop alle gelovigen steunen. Als gelovige ben je één steen die God wil gebruiken. Een gebouw bestaat uit veel stenen. Gelovigen worden door God bij elkaar gebracht en gepast. Geloven doe je samen!
We bouwen met de jongste kinderen een huis van lego. Je moet de losse blokjes in elkaar passen, zodat er stevige muren ontstaan. Je bouwt je lego-huis op een grondplaat. Dan kun je het zelfs optillen, zonder dat het instort. Daarna horen ze Petrus zeggen: Jezus is als de grondplaat. Wij zijn als legoblokjes. Gelovigen luisteren, zingen en bidden. Ze helpen en troosten elkaar.
Voor de middenbouw gaat de inleiding over een bouwplaats. Wat voor mensen en machines zijn er nodig? Met  goede vakmensen en het juiste materiaal wordt de bouwplaats van een chaos iets bijzonders. Ook een gemeente heeft verschillende deskundigheden nodig.

Vrij om Jezus te volgen

Het doel op 30 april is: ‘ontdekken dat je niet móet geloven, maar mág geloven in Jezus’. Gelovigen zijn door hun kleine aantal vaak eenzaam in hun omgeving. Petrus waarschuwt hen: geef niet toe aan de verleiding je aan te passen en te doen wat anderen goed vinden. Of mensen er nu mee spotten of je vervolgen, je mag christen zijn. Doe net als Jezus, die ook moest lijden, maar niets anders deed dan zijn Vader in de hemel goed vond. Hij heeft jou het nieuwe leven gegeven. Jij mág nu geloven met zijn hulp en zegen.
Voor de onderbouw kiezen we voor een verhaal, Matteüs 9:9-13. Levi wilde rijk zijn en liet daarom mensen teveel tol betalen. Eigenlijk is dat stelen. Rijk zijn was het doel van zijn leven. Jezus zegt: Wil je niet liever met Mij mee? Dat doet Matteüs. Hij wil liever dicht bij de Here God zijn. Als je eerlijk bent en van God en andere mensen houdt, dan ben je pas echt vrij.
In de middenbouw vragen we wanneer de kinderen vrij zijn. En een crimineel. Misschien kennen ze de verhalen over slavernij: mensen werden verkocht aan iemand die helemaal bepaalde wat zij moesten doen. Petrus legt uit dat mensen zonder God slaven zijn. Van Gods vijand, die ze verkeerde dingen laat doen. Jezus bevrijdt ons van de zonde en de satan door gehoorzaam te zijn aan zijn Vader. Misschien lachen mensen om ons geloof, maar we mogen, net als Jezus, doen wat goed is.
Voor de bovenbouw sluiten we aan bij Dodenherdenking en Bevrijdingsdag. Vrijheid is niet vanzelfsprekend. Het is een geschenk van God dat er al 78 jaar geen oorlog meer is in Nederland. Tegelijk weten we heel goed, dat de vrijheid grote offers heeft gekost. Petrus schrijft in zijn brief: Jezus heeft zichzelf opgeofferd om ons vrij te laten leven. Hij heeft overwonnen en wij mogen erop vertrouwen dat ook wij zullen overwinnen als wij ervoor kiezen (dat mág) om Jezus centraal te zetten in ons leven, om samen kerk te zijn. Alleen als mensen doen wat God vraagt, blijft Nederland een vredig en vrij land voor iedereen.