Harttransplantatie op Pinksteren

‹ Terug naar overzicht
Geplaatst op:
Veel mensen hebben helaas te maken met hartaandoeningen. Er zijn veel meer mensen met hartproblemen dan dat er coronapatiënten waren. Gelukkig kan er tegenwoordig veel aan gedaan worden. Door middel van medicijnen, een dotterbehandeling of een bypassoperatie. En het komt zelfs voor dat iemand een nieuw hart krijgt, een harttransplantatie, als er een donor is.

Door ds. Kees Groenendijk, Piershil (Z-H)

Vaak kun je aan iemands gedrag of uitstraling zien wat er in zijn hart omgaat. Als iemand blijmoedig in het leven staat, klinkt dat door in z’n stem en is dat zichtbaar in z’n ogen. Ook omgekeerd geldt dat. Als iemand last van jaloezie heeft hoor je soms het venijn in z’n stem. Of als iemand gevoelens van haat heeft spreken de ogen ook boekdelen. Er kunnen zich vele negatieve gevoelens in ons hart ophouden. En dan denk je wel eens: wat zou het mooi zijn als we bij wijze van spreken door een harttransplantatie al die negatieve gevoelens kwijt zouden raken. Wat zou het mooi zijn als we allerlei positieve gevoelens van een ander konden overplaatsen naar ons eigen hart. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Want die negatieve gevoelens zijn vaak geleidelijk ons hart binnengedrongen door bepaalde omstandigheden, of komen voort uit de geest van de mens.

Nu denk ik even aan Pinksteren, de dag waarop de Here God ons zijn Heilige Geest stuurde. We vieren het binnenkort weer. De Heilige Geest heeft alles te maken met ons hart. Want de Heilige Geest wil namelijk in ons hart aan het werk. Hoe? Denk eens aan een ploeg: voordat er gezaaid wordt, gaat de boer eerst met een ploeg over het veld. Met de ploeg keert de boer de grond om, zodat het klaarligt voor het zaad dat daarna gezaaid wordt. Zo is het ook met de Heilige Geest. De Heilige Geest keert als het ware ons hart om, zodat ons hart gereed is en openstaat voor de boodschap van Jezus Christus. Alleen door de Heilige Geest valt de blijde boodschap van Jezus bij ons in goede aarde en raakt Jezus ons. Door de Heilige Geest krijgt Christus de kans om in ons hart woning te maken. En dat is wat Jezus wil: wonen in ons hart. Met de woorden van Paulus in zijn brief aan de Efeziërs: “Mensen, ik bind het jullie op het hart! Laat de Heilige Geest toe in jullie leven, zodat Christus woning maakt in jullie harten!”(Ef. 3:16b en 17).

Jezus wil graag een blijvende plek in ons hart. En dus is de vraag aan ons: Laten we toe dat de Heilige Geest ons hart omploegt en dat Jezus in ons hart komt wonen? Ik hoop van wel. Want dan kunnen we zelfs een nieuw hart krijgen, een hart dat klopt voor God en de naaste. Een hart waarin negatieve gevoelens als jaloezie, bitterheid en haat verdwijnen en positieve gevoelens en deugden als liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing een plaats krijgen. Niet voor niets noemt Paulus dat de vrucht van de Geest (Galaten 5). En dan is een ‘transplantatie’ van gevoelens en deugden dus toch mogelijk! Jij kunt een andere hartgesteldheid krijgen, als de Heilige Geest in jouw hart gaat ploegen en Christus in jouw hart een plek krijgt (woning maakt).
Gezegende Pinksterdagen toegewenst.