Zelfverschuldigde domheid

‹ Terug naar overzicht
Geplaatst op:
Stel je bent leraar Engels op een middelbare school. Dan is het ondenkbaar dat je geen Engels beheerst en de leerlingen uitsluitend via vertalingen met de Engelse cultuur en literatuur vertrouwd maakt. Zelf Engels te beheersen is een 'must'. Kun je dan wel herder en leraar zijn, het Woord van God dienen, zonder met de grondtalen vertrouwd te zijn?
Foto Arien Joods commentaar

Een Joods commentaar op de Psalmen.

Door Arien Treuren

Ga je naar de synagoge, dan wordt er eerst uit het Hebreeuws gelezen. Zo is het ook in de Islam. Pas als een tekst in het Arabisch is geciteerd, kan er iets over worden gezegd in onze taal. Dat is een kwestie van ontzag voor het spreken van God.

Als er één ding is waar Calvijn en Béza werk van hebben gemaakt is het een gedegen opleiding van predikanten en kennis van Hebreeuws en Grieks. Vanuit Géneve zwierven de daar opgeleide ‘pasteurs’ uit door alle landen van Europa. Ik zie het als een onoverzienbaar verlies wanneer iemand die op de kansel staat, of hij/zij nu predikant is of kerkelijk werker, geen onmiddellijke toegang heeft tot de fris stromende bron van het Woord.

Staan we dat toe, dan noem ik dat zelfmutilatie! Waarom zou er ook op de HBO niet in die talen kunnen worden geïnvesteerd?

Het motto van de Verlichting: sta op uit zelfverschuldigde domheid.